peymab peymab peymab peymab peymab peymab peymab peymab peymab peymab peymab peymab peymab

شرکت پیماب

شرکت پیماب در سال 1362 تاسیس گردید و همزمان سد جیرفت از نوع بتنی قوسی و با ارتفاع 140 متر روی رودخانه هلیل رود باتمام رسانید. سپس سد ماکو را احداث نموده است.

بهره برداری از تونل انحراف آب دور ساختمان سد البرز، سدگاوشان، دهلران، احداث سد سلمان فارسی واقع در استان فارس، افزایش ارتفاع سد اکباتان همدان، احداث تونل قمرود بطول 42 کیلومتر و چشمه سرداب بطول 2/1 کیلومتر و بند های انحراف مربوطه در سر شاخه های دز از دیگر پروژه های مهم این شرکت بوده که در سال 1389 باتمام می رسد. سدهای کوار در شیراز و بار در نیشابور با حجم عملیات خاکی بیش از 5/3 میلیون متر مکعب توسط شرکت در دست احداث می باشد.

اخبار

  • شرکت پیماب
    آغاز كار پرو‍ژه چهار خطه نمودن محور هراز در تاريخ 17/1/90 آغاز به کار پروژه تنگ سرخ
    1390/12/02


حوزه های فعالیت شرکت